Gå till huvudinnehåll

margintop

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med vår integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

1. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Clownkliniken, organisationsnummer: 857209-6173, Sockerbruket 33, 414 51 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du når oss på telefon: 073 53 20 348 eller mejl: kontakt@clownkliniken.se

2. När samlar vi in dina personuppgifter och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in dina uppgifter i följande situationer:

Anmälan till nyhetsbrev
– Namn
– Mejladress

Kommentarer på hemsida (blogg)
– Namn
– Mejladress

Stöd- och familjestödmedlemskap
– Förnamn
– Efternamn
– Mejladress
– Telefonnummer
– Adress
– Födelsedata (ej 4 sista)

Gåva/köp
– Förnamn
– Efternamn
– Kontaktuppgifter
– Debiteringsuppgifter

Anmälan till aktiviteter och event
– Förnamn
– Efternamn
– Kontaktuppgifter
– Eventuellt: debiteringsuppgifter

När du kontaktar oss via e-post eller sociala media
– Det du själv uppger

Samtycke för video och foto
– Förnamn
– Efternamn
– Signatur

3. Varför vi sparar dina uppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

– För att skicka information om vår verksamhet
– För att hantera ditt stödmedlemskap/familjestödmedlemskap
– För att kunna svara på dina förfrågningar kring ditt stöd/familjestödmedlemskap, aktiviteter/event, lediga tjänster eller dina gåvor/köp
– För att behandla gåvor/köp och uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal
– För att utföra en tjänst
– För deltagande i våra foton och videos
– För att kunna besvara dig när du kontaktar oss

4. Rättslig grund

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att vi registrerar och lagrar uppgifter samt behandlar de i enlighet med denna integritetspolicy.

Som rättslig grund för behandling använder vi uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

5. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

De uppgifter vi har om dig har du själv eller en vårdnadshavare lämnat till oss. Vi inhämtar inte information ifrån tredje part.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt, dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter att vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

Rör det känsliga uppgifter, så som hälsa, raderas uppgiften så snart som vi utfört den tjänst som begärts.

7. Vem tar del av dina personuppgifter?

Vi kommer inte sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlas in.

Revisor och redovisningsbyrå kan komma att ta del av dina uppgifter. Samt tar Payson, vår betallösning, del av dina uppgifter vid köp på hemsidan och vi använder Mailchimp för utskick av nyhetsbrev.

8. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.

9. Dina rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som angetts ovan (punkt 1) eller nedan (punkt 12). Vi kommer hantera din begäran skyndsamt.

9.1 Rätt till registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag med den information vi har om dig.

9.2. Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga, samt så kan du komplettera eventuella ofullständiga uppgifter.

9.3. Rätt till radering
Du har rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Radering gäller dock inte de uppgifter som vi genom lagkrav är skyldiga att bevara.

9.4. Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att uppgifterna endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätt till begränsning gäller bland annat när du bestrider att uppgifterna vi behandlar är korrekta, du kan då under tiden vi utreder detta begära att behandlingen av uppgifterna begränsas.

10. Användning av cookies

Se vår cookiepolicy.

11. Förändringar av integritetspolicyn

Det kan ske förändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår hemsida: https://clownkliniken.se

Vid omfattande ändringar kan Clownkliniken komma att informera om förändringarna, via exempelvis e-post.

12. Frågor och hjälp

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller behöver hjälp. Du når oss på telefon: 073 53 20 348 eller mejl: kontakt@clownkliniken.se.

Vår postadress:

Clownkliniken, Sirapshuset
Sockerbruket 33
414 51 Göteborg

13. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Denna integritetspolicy gäller från och med 30 maj 2022.