Clownkliniken

Clownerna


Clownkliniken är för närvarande en trupp på 7 personer. Vi är alla utbildade skådespelare/clowner med många års erfarenhet av sceniskt arbete som riktar sig både till barn och vuxna. Vi lägger stor vikt vid att hålla en hög artistisk nivå eftersom det är där vi tror oss kunna göra mest nytta.

Vi kommer gärna ut och berättar om vår verksamhet och skräddarsyr föreläsningen utefter era önskningar. Clownerna brukar inleda, ett uppskattat och inspirerande inslag.

Just nu är det vi som arbetar på Clownkliniken:
Maja Ringstad, Kristin Rode, Martin Högberg, Caroline Nordquist, Johannes Fuchs, Joakim Ahl och Tobias Rosén.

Stöd oss gärna!
Stor del av Clownklinikens verksamhet finansieras av givmildhet.
Clownklinikens plusgiro: 27 28 14-5

Swishnummer: 123 512 22 96