Clownkliniken

Finansiärer

 

 

Clownkliniken finansieras främst genom gåvor direkt eller indirekt via stiftelser och föreningar. Det är främst insamlade medel som gör vår verksamhet verklig och vi känner stor tacksamhet inför alla bidrag.

Nedan följer förteckning på våra största finansiärer:

Insamlingsstiftelsen för drottning Silvias barn och ungdomssjukhus

Sedan 2011 går även Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus in och betalar en del av verksamheten som sker där. Det gillar vi.

Barncancerföreningen i Västra Sverige

Min Stora Dag

Postkodlotteriets kulturstiftelse
Sedan januari 2013 är vi del av projektet, ”Clowner i demensvården, glädje att minnas” Läs mer…

 

 

Du kan stödja oss genom att skänka pengar till ovan nämnda stiftelser och föreningar eller direkt via vårt plusgiro.

Clownklinikens plusgiro: 27 28 14-5

Swishnummer: 123 512 22 96